CENÍK SLUŽEB

průběh a ceník dopravně psychologického vyšetření

  • Vyšetření trvá 3 až 4 hodiny v závislosti na typu vyšetření.
  • Začátek vyšetření je podle dohody a potřeb klientů.
  • Na každé dopravně psychologické vyšetření je nutné se předem telefonicky nebo e-mailem objednat.
  • Potřebná součást vyšetření: Výpis z EKŘ (evidenční karta řidiče - vyzvednout v místě trvalého bydliště ), předložit občanský průkaz popř. řidičský průkaz, u typu vyšetření č.4 (uvedeno níže) nutno doložit zdravotní způsobilost od praktického lékaře.


Ŕidiči profesionálové Kč/osoba
řidiči osobní i nákladní vnitrostátní a zahraniční dopravy 1.700,-Kč
učitelé autoškol 1.700,-Kč
řidiči taxi 1.700,-Kč
řidiči těžkých a nebezpečných nákladů 1.700,-Kč
zkušební řidiči 1.700,-Kč
při hromadném objednání více než 3 řidičů lze uplatnit množstevní slevu       

 

Ŕidiči amatéři  Kč/osoba
vybodovaní řidiči 1.700 až 2.000,-Kč
žadatelé o řidičský průkaz sk. B 1.500,-Kč
řidiči nad 80 let     500,-Kč

Ve ketrých případech je nutné dopravně - psychologické vyšetření

1. vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a,
odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1,D1+E, D, D+E dle § 87a,
odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3. vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. a)
zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dosažení celkového počtu 12 bodů)

4. vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. b), c),
d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení

motorových vozidel uložený soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců,
podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání)

5. vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona

č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Upozornění:

Dopravně psychologické vyšetření není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou.