PRACOVNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Poradenství v situaci:

 • emočního stresu a osobních problémů
 • zvládání pracovních (životních) změn
 • konfliktů se spolupracovníky
 • pracovní přetíženosti a hledání efektivnějších pracovních návyků
 • zdravotních problémů vyvěrajících z psychické nepohody
 • syndromu vyhoření, chronické únavy
 • rodinných obtíží
 • sebepoznání (když život neběží jak má, přestože děláme to nejlepší, co umíme)

S klienty pracujeme zejména v těchto oblastech:

 • rozvoj osobnosti (nové strategie překonávání problémů, obnova sebevědomí a pozitivního sebehodnocení)
 • rozpoznání a určení priorit
 • rozpoznání a mobilizace vlastních zdrojů k překonání krize
 • rozšíření přehledu o cestách a možnostech, jak problém řešit
 • odhalení nevědomých blokád, nevědomých motivů, přání
 • volba vhodné strategie k řešení konkrétního problému
 • posílení schopnosti jednat v konfliktní situaci
 • relaxace, psychosomatická stabilizace
 • lepší porozumění druhým a s druhými (rozvoj komunikace)